Kursus

Arbejdet som værkstedsassistent

Uddannelsen ruster dig til arbejdet som værkstedsassistent, så du kan yde omsorg og give udfordringer, som styrker borgerens livskvalitet og arbejdsevne. Du lærer blandt andet at planlægge, igangsætte og kombinere produktionsmæssige og pædagogiske opgaver i samarbejde med borgeren og øvrige ansatte samt at arbejde med mål for det pædagogiske arbejde.

Fakta

Navn:
Arbejdet som værkstedsassistent
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 15 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2223
Fagkode:
44855-

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder som værkstedsassistenter eksempelvis på beskyttede værksteder og aktivitetstilbud.

Mål

Med afsæt i den enkelte borgers ønsker og forudsætninger kan deltageren planlægge, igangsætte og kombinere produktionsmæssige og pædagogiske opgaver i samarbejde med borgeren og øvrige ansatte.

På baggrund af forståelse for borgernes fysiske, psykiske og sociale handicap kan deltageren yde omsorg og give udfordringer, som styrker borgerens livskvalitet og arbejdsevne. I det arbejde kan deltageren reflektere over egne reaktionsmønstres betydning i samspillet med borgerne

Deltageren er bekendt med relevant lovgivning i forhold til arbejdspladsens funktion og kan handle i overensstemmelse hermed, herunder bidrage til udviklingen af arbejdspladsen.

Desuden kan deltageren i samarbejde med kolleger bidrage til opstilling af pædagogiske mål og metoder i handleplaner for borgerne samt deltage i arbejdet med dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde.

Varighed

Uddannelsens varighed er 15 dage.

Prøve

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser