Kursus

Kognitive indsatser i anbringelsen

Efter uddannelsen har du en forståelse for kognitive indsatser i arbejdet med anbragte børn og unge. Du kan bruge udvalgte kognitive metoder til at fremme trivsel og udvikling i hverdagen, gennem en forståelse for barnets/den unges samlede situation. Du kender centrale principper, begreber og metoder fra kognitionsteorier, og har en forståelse for, hvordan du bedst kan støtte og vejlede barnet/den unge ud fra et ressourcefokuseret grundlag. Efter uddannelsen har du en forståelse for din egen rolle i kognitive indsatser, samt det tværfaglige samarbejde omkring barnet/den unges udviklingsproces.

Fakta

Navn:
Kognitive indsatser i anbringelsen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Varigheden er 3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2877
Fagkode:
22045-

-

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pædagogisk arbejde med og for anbragte børn og unge. Medarbejderne kan eksempelvis være omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere og familieplejere, der arbejder i det specialiserede socialområde, døgntilbud, beskæftigelsestilbud, fritidsklub, hjemmet, eller på dagtilbuds- og skoleområdet.

Mål

Efter uddannelsen har deltageren forståelse for, hvordan kognitive indsatser kan anvendes i samarbejdet med barnet/den unge i anbringelsen for at fremme barnet/den unges trivsel i hverdagen.På baggrund af forståelse for centrale principper og begreber fra kognitionsteorier, kan deltageren støtte og vejlede barnet/den unge i udviklende processer, ud fra en helhedsforståelse af barnets/den unges situation.Deltageren har kendskab til kognitive metoder, deres anvendelsesmuligheder og begrænsninger, i forhold til anbragte børn og unge. Derudover har deltageren en forståelse for, hvordan simple kognitive metoder kan anvendes på et ressourcefokuseret grundlag i samværet med barnet/den unge.Deltageren vil efter uddannelsen have en forståelse for egen rolle i kognitive indsatser, samt kunne indgå i et tværfagligt samarbejde, med fokus på at støtte barnet/den unge i en udviklingsproces.

Varighed

Varigheden er 3 dage.

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.