Kursus

Børns alsidige personlige udvikling

Uddannelsen giver dig handlemuligheder, der understøtter barnets alsidige personlige udvikling og samspillet mellem det pædagogiske personale og barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Uddannelsen giver dig handlemuligheder i forhold til at tilrettelægge et læringsmiljø, der fremmer barnets livsduelighed, gåpåmod, engagement og deltagelseskompetence til at indgå i sociale fællesskaber.Uddannelsen kan med fordel tages i sammenhæng med AMU-uddannelsen "49775 Børns sociale udvikling".

Fakta

Navn:
Børns alsidige personlige udvikling
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2629
Fagkode:
49776-

-

Målgruppe

Pædagogisk personale i dagtilbud; pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, dagplejere.Samt eventuelt øvrige faggrupper, der arbejder med børn, fx familieplejer.

Mål

Med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan, læreplanstemaet alsidig personlig udvikling, de brede læringsmål og øvrigt pædagogisk arbejde med børn kan deltageren:- Tilrettelægge pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter barnets og børnegruppens livsduelighed, gåpåmod, engagement og deltagelseskompetence.- Anvende viden om og forståelse for betydningen af samspillet mellem det pædagogiske personale, barnet og de øvrige børn til at understøtte barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse i et trygt og omsorgsfuldt pædagogisk læringsmiljø.

Varighed

Uddannelsens varighed er 3 dage.

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Vis hold Skjul hold

Professionshøjskolen UC Syddanmark

SOSU H