Kursus

Velfærdsteknologisk ressourceperson i omsorgsarb.

Efter uddannelsen kan du fungere som velfærdsteknologisk ressourceperson. Du får kompetencer til at støtte og vejlede borgere, kollegaer samt andre tværfaglige samarbejdspartnere inden for det velfærdsteknologiske område. Du kan fremsøge ny viden om velfærdsteknologi og bidrage til udviklingen af området på din arbejdsplads.

Fakta

Navn:
Velfærdsteknologisk ressourceperson i omsorgsarb.
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 4,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2885
Fagkode:
49567-

-

Målgruppe

Social-og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter eller andre med lignende jobfunktioner, der har erfaring som velfærdsteknologisk ressourceperson eller har ønske om dette. Deltageren skal have forudsætninger svarende til 'Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I + II'.

Mål

Deltageren kan fungere som velfærdsteknologisk ressourceperson i forhold til borgere, pårørende, kollegaer, tværfaglige samarbejdspartnere samt ledelsen på arbejdspladsenDeltageren kan: - Anvende udvalgte metoder til at vurdere, implementere og evaluere velfærdsteknologi hos borgere.- Søge ny viden om velfærdsteknologi med henblik på at inspirere kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere. - Støtte og vejlede kollegaer i at anvende velfærdsteknologi på arbejdspladsen og bidrage til at skabe dialog og refleksion blandt kollegaer om velfærdsteknologi. - Anvende kommunens strategier, og arbejdspladsens retningslinjer i sit daglige arbejde med velfærdsteknologi og vurdere behovet for justering af disse samt medvirke til dette. - Forstå hvordan brugen af velfærdsteknologi kan påvirke og ændre borgerens hverdag samt forandre arbejdspladsens praksis.- Identificere eventuelle etiske udfordringer i tilknytning til implementering af velfærdsteknologi i egen praksis og inddrage relevant støtte til at imødekomme disse.

Varighed

Uddannelsens varighed er 4,0 dage.

Prøve

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.