Kursus

Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II

Denne AMU-uddannelse bygger ovenpå 'Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I'. På uddannelsen er der fokus på din opgave med at støtte borgeren i at udvælge, ibrugtage og anvende velfærdsteknologi. Uddannelsen er tilrettelagt med fokus på din opgave i samarbejdet om velfærdsteknologi med borgeren, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Fakta

Navn:
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 3,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2885
Fagkode:
48880-

-

Målgruppe

Målgruppen for denne AMU-uddannelse er social- og sundhedshjælpere eller andre med lignende jobfunktioner, der har forudsætninger svarende til 'Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I'.

Mål

Deltageren kan støtte borgeren med sammensatte behov ved ibrugtagelse og anvendelse af velfærdsteknologi.Deltageren kan:observere, identificere og vurdere behov, samt udvælge velfærdsteknologi hos en specifik borger eller en borgergruppe.selvstændigt og i samarbejde med borgeren, pårørende og andre samarbejdspartnere udvælge og anskaffe velfærdsteknologi samt støtte borgeren i ibrugtagelse og anvendelse af velfærdsteknologi.anvende sundhedspædagogiske metoder til at motivere, støtte og vejlede borgeren og pårørende ved introduktion af velfærdsteknologi.kontinuerligt følge op på og vurdere, om borgeren fortsat har gavn af velfærdsteknologien.reflektere over de etiske og holdningsmæssige dilemmaer, der findes i forhold til ibrugtagelsen af velfærdsteknologi samt inddrage disse i det daglige arbejde. Derudover har deltageren forståelse for, hvordan sammenhængen mellem nationale strategier for velfærdsteknologi og arbejdsstedets ressourcer, vejledninger og instrukser påvirker tilgængeligheden af ny velfærdsteknologi.

Varighed

Uddannelsens varighed er 3,0 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.