Kursus

Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser

Efter uddannelsen kan du vejlede i tværprofessionelle læreprocesser for social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever, med afsæt i elevens praktikmål. Desuden bliver du i stand til at opfange tværprofessionelle samt tværsektorielle læresituationer, hvor eleven kan anvende faglige kommunikationsredskaber og dokumentationsprocesser i relation til det tværprofessionelle samarbejde.

Fakta

Navn:
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 3,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2885
Fagkode:
49545-

-

Målgruppe

Uddannelsen er rettet mod social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til. Ligeledes anbefales det at man har gennemført et basismodul som praktikvejleder svarende til min. 10 dage eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Mål

Deltageren kan, som praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser for elever på social- og sundhedsuddannelserne:- Forstå og skelne mellem begreberne flerfaglighed, tværfaglighed, tværprofessionel og tværsektorielt samarbejde og kan anvende begreberne i vejledningen - På baggrund af viden om samfundsændringer og ændringer i sundhedsvæsenet kvalificere vejledningen i forhold til elevens praktikmål for det tværprofessionelle samarbejde- Udvælge læresituationer, hvor eleven kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde- På baggrund af viden om og forståelse for facilitatorrollen, planlægge og facilitere tværprofessionelle læreprocesser - Anvende redskaber til faglig kommunikation og dokumentation i relation til elevens tværprofessionelle læringsprocesser.

Varighed

Uddannelsens varighed er 3,0 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.