Kursus

På vej mod SOSU - basis

Efter uddannelsen kan du bidrage til udførelse af opgaver hos ældre borgere samt medvirke til et sundt arbejdsmiljø.

Fakta

Navn:
På vej mod SOSU - basis
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 15 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2885
Fagkode:
20922-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til ufaglærte medarbejdergrupper uden en sundhedsfaglig uddannelse.

Mål

Deltageren kan:- i det daglige arbejde tage et vist ansvar for at etablere anerkendende relationer, herunder anvende anerkendende grundprincipper og kommunikationsredskaber. - bidrage til og tage et vist ansvar for en respektfuld og værdig dialog i et etisk perspektiv, - anvende generelle smitteforebyggende forholdsregler, herunder udføre korrekt håndhygiejne, samt anvende de mest kendte desinfektionsmidler.- anvende grundlæggende viden om ergonomi og foretage disponeringer i forhold til at vælge arbejdsstillinger og forflytningsmetoder, der forebygger skader.Deltageren har:- grundlæggende viden om de almindelige tegn ved aldringsprocessen, herunder forståelse for begrebet livskvalitet samt motivation.- grundlæggende viden om relevant lovgivning på området, herunder kan overholde tavshedspligt og ret til selvbestemmelse.- et vist kendskab til betydningen af egen personlig fremtoning i samarbejde med borgeren og kolleger. - kendskab til faresymboler, miljømærker og deres betydning, samt kan anvende denne viden til at tage et vist ansvar for et sikkert arbejdsmiljø. - grundlæggende viden om hygiejniske principper, smittemåder og smitteveje.

Varighed

Uddannelsens varighed er 15 dage.

Prøve

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.