Kursus

Helhedspleje af borgere med kroniske smerter

Deltageren opnår redskaber og færdigheder til at varetage helhedsorienteret pleje af mennesker med kroniske smerter, så der opnås mest mulig livskvalitet.

Fakta

Navn:
Helhedspleje af borgere med kroniske smerter
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 3,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2885
Fagkode:
48706-

-

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter

Mål

Deltageren kan varetage helhedsorienteret pleje hos mennesker med kroniske smerter således at borgeren opnår den bedst mulige livskvalitet.- Deltageren har viden om smertens indvirken på de fysiske, psykiske, sociale og åndelige aspekter i menneskets liv.- Deltageren kan genkende typiske problemstillinger hos mennesker med kroniske smerter, og kan planlægge og målrette en helhedsorienteret pleje herudfra.- Deltageren kan tage initiativ til dialog med borgeren om dennes mestring af dagligdagen med smerter. Deltageren kan aktivt støtte borgeren i bedst mulig mestring på baggrund af kendskab til mestringsværktøjer og kan formidle kontakt til relevante tilbud til mennesker med kroniske smerter.- Deltageren er bevidst og refleksiv i sin kommunikative tilgang til borgeren, og får viden om sammenhængen mellem den kommunikative tilgang og borgerens oplevelse af smerte. - Deltageren kender sin rolle og kompetence i det tværfaglige team, og deltageren kan vejlede kollegaer i borgerens mestringsstrategier samt i hvordan borgeren bedst muligt støttes.

Varighed

Uddannelsens varighed er 3,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.