Kursus

Rehabilitering som arbejdsform

Efter uddannelsen kan du indgå i den rehabiliterende indsats for personer med fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevnenedsættelser. Du kan under vejledning fra samarbejdspartnere understøtte personens meningsfulde hverdagsliv med udgangspunkt i viden om livskvalitet og mestring og har forståelse for det brede sundhedsbegreb.

Fakta

Navn:
Rehabilitering som arbejdsform
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2885
Fagkode:
21995-

-

Målgruppe

Deltagere uden forudgående kendskab til at arbejde ud fra den rehabiliterende tilgang, som varetager jobfunktioner med direkte borgerkontakt indenfor social- og sundhedsområdet, det pædagogiske område, herunder voksenhandicapområdet, samt indenfor psykiatrien.

Mål

Deltageren:- kan indgå i den rehabiliterende indsats for personer med fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevnenedsættelser.- kan under vejledning fra samarbejdspartnere understøtte personens meningsfulde hverdagsliv med udgangspunkt i viden om livskvalitet og mestring.- har forståelse for det brede sundhedsbegreb og kan anvende dette i den rehabiliterende indsats.

Varighed

Uddannelsens varighed er 2 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.