Kursus

Opsporing og forebyggelse af diabetes

Uddannelsens formål er at sætte deltagerne i stand til at indgå i arbejdet med tidlig opsporing af diabetes.

Fakta

Navn:
Opsporing og forebyggelse af diabetes
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2222
Fagkode:
44342-

Målgruppe

Målgruppen er hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og deltagere med tilsvarende funktioner, som har eller søger beskæftigelse inden for det sociale eller omsorgsmæssige område.

Mål

Deltagerne kan ud fra kendskab til de seneste forebyggende retningslinjer om diabetesbehandling indgå i arbejdet med tidlig opsporing af borgere med uopdaget diabetes.De kan medvirke i forebyggelse af diabetes ud fra viden om sammenhængen mellem kost, motion, medicin og levevis. Deltagerne kan indgå i den forebyggende indsats i forhold til senkomplikationer ved diabetes ud fra viden om de tidligste og almindeligste symptomer.I samarbejde med hjemmesygeplejen kan deltagerne anvende deres observationer af en mulig uopdaget diabetes til at vejlede borgeren om at søge læge. Deltagerne kan vejlede borgeren og dennes pårørende om samfundets øvrige tilbud om hjælp, blandt andet diætist, socialrådgiver, diabetesskole, fodterapeut og diabetesforeninger.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser