Kursus

Vedligeholdelsespraksis for flyindustrien (Modul 7)

Faget giver dig detaljeret viden om vedligeholdelsespraksis for flyindustrien. Herunder sikkerhed for arbejde på flyværksteder og kendskab til arbejde med specialværktøj.

Fakta

Navn:
Vedligeholdelsespraksis for flyindustrien (Modul 7)
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
50 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2604
Fagkode:
1637-

Du kan anvende din viden i praksis, når du skal udføre funktioner, hvor du fx inspicerer, reparerer, udskifter og kalibrerer.

Vedligeholdelsespraksis for flyindustrien (Mo 7) er et enkeltfag fra erhvervsuddannelserne.

Målgruppe

Faget henvender sig til flymekanikere.

Mål

Du får forudsætninger for at forstå og redegøre for de teoretiske grundprincipper i emnerne. 

Du lærer at

  • give en generel forklaring af faget ved at bruge karakteristiske (typiske) eksempler fra fagets emner 
  • læse og forstå skitser, tegninger og diagrammer, der beskriver faget og de tilhørende emner 

Du får desuden

  • detaljeret viden om sikkerhedsregler for omgang med fly og for arbejde på flyværksteder, herunder også, hvordan du udfører dine arbejdsfunktioner under respekt for denne viden 
  • detaljeret kendskab til hånd- og specialværktøj, der anvendes i forbindelse med arbejde på fly, herunder til vedligeholdelse og kalibrering 

Du lærer at

  • udføre inspektion og reparation/udskiftning af nitter, rør og slanger, fjedre, kuglelejer, gear, kontrolkabler, pladestrukturer og svejsede eller loddede samlinger

Du får en generel viden om vægt og balanceberegninger, om håndtering af fly, om adskillelses-, inspektions-, reparations- og samlingsteknikker samt om inspektion efter unormale hændelser og procedurer for vedligeholdelse. 

Endelig kan du anvende din viden i forbindelse med dine arbejdsdiscipliner.  

Varighed

50 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.