amu i flyteknik
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Flyteknisk område

Områdets kurser giver flymekanikere mulighed for at opkvalificere sig i takt med den teknologiske udvikling inden for områder som flysystemer, flymotorer, electrical power og aviation electronics.

Fakta

Navn:
Flyteknisk område
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2604

Der er fokus på skærpede nationale og internationale krav til kvalitet og sikkerhed, men eksempelvis også på viden om nye konstruktionsmetoder og sammenhæng med driftsøkonomi, flysikkerhed og miljøkrav. En række kurser giver mulighed for at erhverve certifikat.

Kurserne henvender sig til flymekanikere og ansatte på flyværksteder, som ønsker at få opdateret viden om forskellige emner inden for flyteknik.

Se alle AMU-kurser inden for området Flyteknik på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Flyteknisk område omfatter kurser inden for emnerne:

  • Electrical power og aviation electronics
  • Flymotor
  • Flystruktur og flysystemer
  • Flyteknisk certificering

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Flyteknisk område omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Metalindustrien.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Flyteknisk område er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI).

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information