Kursus

Udførelse af EWIS-vedligehold af fly

Deltageren kan udføre EWIS vedligehold af fly, og kan udføre generel inspektion, detaljeret inspektion, zonerelateret inspektion af skader på det elektriske ledningsnet i større fly og tage beslutning om hvilke rengøringsprocesser, der skal ske i forbindelse med ekstern-/intern forurening eller anden skade på større flys elektr.ledningsnet og tilhørende EWIS kompo-nenter.

Fakta

Navn:
Udførelse af EWIS-vedligehold af fly
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2604
Fagkode:
46668-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til flymekanikere der udfører vedligeholdelsesarbejder og -inspektioner på EWIS og flymekanikere, der foretager elektriske eller flyelektroniske modifikationer på større trafikfly i drift.

Mål

Deltageren kan efter gennemført uddannelse udføre EWIS vedligehold af fly. Deltageren kan udføre generel inspektion, detaljeret inspektion og zonerelateret inspektion af skader på det elektriske ledningsnet i større fly herunder tage beslutning om hvilke rengøringsprocesser, der skal iværksættes i forbindelse med ekstern- eller intern forurening eller anden skade på større flys elektriske ledningsnet og tilhørende EWIS komponenter.

Varighed

1,0 dag

Eksamen

Der udstedes et uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser