Kursus

Stempelmotor (Modul 16)

Faget giver forudsætninger for at arbejde med fejlfinding og reparation af stempelmotorer på fly i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og miljøregler.

Fakta

Navn:
Stempelmotor (Modul 16)
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Faget varer 25 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2604
Fagkode:
2111-

Stempelmotor er et enkeltfag fra uddannelsen til flymekaniker.

Målgruppe

Faget retter sig imod personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med vedligeholdelse og reparation af stempelmotorer til fly.

Mål

Du får forudsætninger for at forstå de teoretiske grundprincipper i faget, så du kan give en generel forklaring af emnerne ved brug af karakteristiske (typiske) eksempler.

Du lærer at bruge matematiske formler i forbindelse med de fysiske love, der forklarer emnet samt at læse og forstå skitser, tegninger og diagrammer, der beskriver emnet.

Du lærer at anvende din viden i praksis ved at udføre detaljerede procedurer (arbejdsgrundlag), så du kan foretage eftersyn, fejlfinding, reparation og justering på stempelmotorer i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og miljøregler.

Varighed

Faget varer 25 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser