Kursus

Menneskelige faktorer (Modul 9)

Faget giver teoretisk baggrund for at forstå og forklare menneskelige faktorer og forudsætninger for at anvende teorien i praksis.

Fakta

Navn:
Menneskelige faktorer (Modul 9)
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2604
Fagkode:
1640-

Menneskelige faktorer (Modul 9) er et enkeltfag fra uddannelsen til flymekaniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der i deres arbejdsfunktion har behov for teorietisk og pratisk indblik i menneskelige faktorers indflydelse.

Mål

Målet er, at du kan forstå de teoretiske grundprincipper i faget.

Du kan give en generel forklaring af emnet ved at bruge typiske eksempler, og du kan anvende din viden i praksis.

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser