Kursus

Grundlæggende el-lære (Modul 3)

Faget giver kvalifikationer i grundlæggende el, som er relevante for flyteknisk arbejde.

Fakta

Navn:
Grundlæggende el-lære (Modul 3)
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Faget varer 24 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2604
Fagkode:
10640-

-

Målgruppe

Faget henvender sig til flymekanikere.

Mål

 Du opnår kvalifikationer i overensstemmelse med del-66 modul 3. 

Varighed

Faget varer 24 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.