Kursus

EASA type ajourføring, fly

Efter gennemført uddannelse har deltageren teoretisk og praktiske indsigt om flyets ændrede eller modificerede tekniske specifikationer som kræves af Statens Luftfartsvæsen / EC 2042 Part 66 / ATA 104 spec.III for fortsat at kunne servicere, reparere og frigive flyet og dermed opretholde gyldigt AML certifikat på flytypen.

Fakta

Navn:
EASA type ajourføring, fly
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2604
Fagkode:
40931-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer der arbejder med reparation og vedligeholdelse af fly.

Mål

Efter gennemført uddannelse har deltagerne indsigt om flyets ændrede eller modificerede tekniske specifikationer som kræves af Statens Luftfartsvæsen / EC 2042 Part 66/ ATA 104 spec.III for fortsat at kunne servicere, reparere og frigive flyet og dermed opretholde gyldigt AML certifikat på flytypen.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser