Kursus

EASA Generel familization, fly

Efter gennemført uddannelse er deltagerne orienteret om flyets enkelte systemer og deres sammenhæng, med hinanden og er introduceret i brugen af relevante manuals i relation til nødvendige vedligeholds- og reparationsopgaver på flyene.Deltageren har et grundlæggende overblik, over systemerne som beskrevet i SDS (System Description Section) af pågældende flytypes Maintenance Manual og kan på denne baggrund udføre simple serviceopgaver på flyet. Deltageren kan godkende egne serviceopgaver og dermed frigive flyet.Deltagerne kan desuden lokalisere flytypens forskellige delsystemer som beskrevet i Part 66 / ATA 104 spec.I.

Fakta

Navn:
EASA Generel familization, fly
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2604
Fagkode:
40932-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer der arbejder med reparation og vedligeholdelse af fly.

Mål

Efter gennemført uddannelse er deltagenne orienteret om flyets enkelte systemer og deres sammenhæng og er introduceret i brugen af relevante manuals i relation til nødvendige vedligeholds- og reparationsopgaver på flyene og kan endvidere lokalisere flytypens forskellige delsystemer som beskrevet i PART 66/ATA 104 spec. I.Deltageren har et grundlæggende overblik over systemerne som beskrevet i SDS (System Description Section) af pågældende flytypes Maintenance Manual og kan på denne baggrund udføre simple serviceopgaver på flyet samt kan godkende egne serviceopgaver og dermed frigive flyet.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser