Kursus

Operativsystem, install., opsætning og anvendelse

Deltageren kan installere, opgradere, konfig. og anvende et operativsystem, og foretage konfig. af systemindstillinger, install. og konfig. af perifere enheder og applikationer, konfig. i forhold til anvendelse i et netværk og på Internettet, og på en bestående operativsystemsinstallation foretage install. af forskellige typer af sikkerhedsværktøjer og udføre simpel fejlretning.

Fakta

Navn:
Operativsystem, install., opsætning og anvendelse
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259
Fagkode:
44966-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der inden for det datatekniske område er eller har været beskæftiget med installation, konfiguration eller vedligeholdelse af operativsystemer. Der forudsættes, at deltageren inden kursusstart har erfaring med anvendelse af PCer og forskellige applikationer.

Mål

Deltageren kan installere, opgradere, konfigurere og anvende et operativsystem, og foretage konfiguration af systemindstillinger, tildeling af adgange til ressourcer, installation og konfiguration af perifere enheder og applikationer, samt udfører konfiguration i forhold til anvendelse i et netværk og på Internettet. Endvidere kan deltageren på en bestående operativsystemsinstallation foretage installation af forskellige typer af sikkerhedsværktøjer og udføre simpel fejlsøgning og fejlretning.

Varighed

5 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser