Kursus

Netteknik, install. brancherelaterede produkter

Deltageren kan i et bestående netværk install. og konfig. brancherelaterede netværksprodukter ved anvendelse af sin opnåede viden om netværksteknikker. Deltageren kan integrere, install. og opsætte brancherelaterede netværksprodukter i forhold til anvendelse i forskellige netværks-miljøer og styresys. og kan i forbindelse med install. og opsætning udføre simpel fejlretning.

Fakta

Navn:
Netteknik, install. brancherelaterede produkter
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259
Fagkode:
44950-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer inden for det datatekniske område der er eller har været beskæftiget med installation, og opsætning af brancherelaterede netværksprodukter, og herunder simple fejlretningsopgaver på installationer.

Mål

Deltageren kan i et bestående netværk installere og konfigurere brancherelaterede netværksprodukter, og kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om netværksbegreber og -teknikker samt udføre simple fejlfindings- og fejlretningsopgaver.Deltageren kan foretage integration af brancherelaterede produkter i forhold til anvendelsen i forskellige typer af netværksmiljøer og styresystemer og kan i forbindelse med integration og opsætning udføre simple fejlfindings- og fejlretningsopgaver.

Varighed

5 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser