Kursus

Motormanuel træfældning

Her arbejdes med brugen og vedligeholdelsen af motorsaven. Almindelige småreparationer og kædefiling på værkstedet og i skoven. Fældning og fældeøvelser på en sikker og forsvarlig måde i overensstemmelse til de krav, der stilles ved fældning og opskæring af træer op til ca. 40 cm i fældesnittet. Den tilhørende sikkerhed, ergonomi, miljø og arbejdsmiljø.

Fakta

Navn:
Motormanuel træfældning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage = 74 lektioner
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
42248-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder indenfor de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser

Mål

Den uddannede kan selvstændigt anvende motorsaven til fældning og oparbejdning, herunder afkvistning, afgrening og opskæring af træ op til 380 mm i diameter i fældesnittet, i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø.Den uddannede kan selvstændigt anvende de håndredskaber, som bruges i forbindelse med skovningsarbejdet, herunder nedtagning af hængere, i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø.Den uddannede kan selvstændigt vedligeholde motorsavens og håndredskabernes skærende dele i henhold til fabrikanternes anvisninger, herunder løbende vurdere disses sikkerhedsmæssige stand.Den uddannede kan udføre den daglige vedligeholdelse og småreparationer af motorsav og håndredskaber, så de lever op til de til enhver tid gældende sikkerhedskrav. På baggrund af sin viden om ergonomi og fysiologi kan den uddannede tilrettelægge skovningsarbejdet, således det kan udføres på en ergonomisk forsvarlig måde.På baggrund af sin viden om sikkerhed og arbejdsmiljø (APV) kan den uddannede alene eller i samarbejde med andre tilrettelægge en skovningsopgave af småt træ.

Varighed

10,0 dage = 74 lektioner

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser