Kursus

Velfærds- og smertevurdering

På kurset arbejdes der med vurdering af velfærd og smerte hos forsøgsdyr. Der arbejdes med adfærd, herunder smerteadfærd, kliniske tegn på smerte og smertescoring samt sammenhæng mellem adfærdsberigelse og velfærd hos forsøgsdyr

Fakta

Navn:
Velfærds- og smertevurdering
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2292
Fagkode:
48311-

-

Målgruppe

Dyrepassere og andre faggrupper ansat i forsøgsdyrsbranchen.

Mål

Deltageren kan medvirke ved vurdering af velfærd af en given forsøgsdyrsbesætning på baggrund af grundlæggende viden om dyrs normaladfærd samt fysiologiske- og sundhedsmæssige behov. Deltageren kan på baggrund af viden om artsspecifik adfærd, smerteadfærd og kliniske parametre medvirke ved vurdering af om dyret har smerter. Deltageren kan på baggrund af viden om velfærd og smerte hos forsøgsdyr tage stilling til om dyret har behov for ekstra adfærdsberigelse eller smertelindring.Deltageren kan på baggrund af viden om vurdering af velfærd og smerte agere i forhold til de velfærdsmæssige kriterier (humane endpoint) for afbrydelse af det enkelte dyreforsøg.

Varighed

2,0

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.