Kursus

Miljøfaktorers betydning for dyreforsøg

På kurset arbejdes med dyrs følsomhed overfor fysiske, kemiske og biologiske miljøpåvirkninger samt biologisk betydning af akklimatisering, tilvænning og træning.

Fakta

Navn:
Miljøfaktorers betydning for dyreforsøg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2292
Fagkode:
48312-

-

Målgruppe

Personer ansat i forsøgsdyrsbranchen.

Mål

Deltageren kan ved arbejde med forsøgsdyr anvende viden om miljøfaktorers betydning for og påvirkning af dyr i forsøg, herunder påvirkninger fra lys,lyd og temperatur Deltageren kan medvirke ved den praktiske planlægning af dyreforsøg på baggrund af viden om den biologiske betydning af akklimatisering, tilvænning og træning.

Varighed

1,0

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.