Kursus

Lovgivning og administration af dyreforsøg

På kurset arbejdes der med lovgivningen vedrørende forsøgsdyr, herunder kanylekriteriet, gavnskriteriet, dyrevelfærdsorganer, humane endepunkter, klassifikation af belastningsgrader, opstaldning, aflivning og 3 R'er, ansøgning, tilladelse, indberetning.

Fakta

Navn:
Lovgivning og administration af dyreforsøg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2292
Fagkode:
48310-

-

Målgruppe

Dyrepassere og andre faggrupper der er ansat i forsøgsdyrsbranchen.

Mål

Deltageren kan anvende viden om forsøgstilsynets rolle og gældende lovgivning vedrørende hold og brug af forsøgsdyr i forbindelse med arbejdet i en forsøgsdyrsvirksomhed.Deltageren kan efterfølgende selv finde information om den gældende lovgivning på området.Deltageren kan på baggrund af viden om lovgivningen udpege hvem i virksomheden der har det primære ansvar for forsøgsdyrene og hvilke ansvarsområder, der hører under det lokale dyrevelfærdsorgan.

Varighed

2,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.