Kursus

Skovlandbrug

Kurset Skovlandbrug er til dig, der ønsker at plante træer i landbruget med henblik på at øge hensynet til biodiversitet og miljø, reducere dit klimaaftryk og booste gårdens økonomi. Du vil komme igennem et forløb, hvor du lærer at designe dit eget skovlandbrug på baggrund af dine egne ønsker til gårdens udvikling og du vil få kompetencer til etablering og pasning af træerne.

Fakta

Navn:
Skovlandbrug
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2283
Fagkode:
22017-

-

Målgruppe

Kurset er for landmænd og tilsvarende jordbrugere, som ønsker at etablere skovlandbrug.

Mål

Deltageren kan anvende grundlæggende viden og kompetencer inden for design, etablering ogdrift af skovlandbrug med henblik på optimering af grønne effekter såvel som økosystemtjenester og økonomisk output. Deltageren kan I sit efterfølgende arbejde:Analysere gårdens behov ift. grønne effekter, økosystemtjenester og fysiske outputForetage en kvalificeret artsvalgssammensætningSkabe et skovlandbrugsdesign, der lever op til behoveneEtablere og pleje et skovlandbrugssystemPlanlægge management og høstForetage kvalificerede beslutninger vedr. eventuel afsætning af skovlandbrugsprodukter

Varighed

3,0

Eksamen

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.