Kursus

Pasning og fodring af husdyr 2

Deltageren kan efter instruktion og på arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde udføre arbejdsopgaver med håndtering og pasning af en husdyrbesætning på baggrund af viden om overordnet lovgivning for husdyrhold, forhold omkring arbejdsmiljø, dyrenes adfærd, velfærd og sundhed, staldanlæg samt brugen af maskiner og tekniske installationer som anvendes i en husdyrproduktion.Eksempler arbejdsopgaver med håndtering og pasning af en husdyrbesætning: - håndtering og flytning af dyr, - registrering af hændelser, - malkning, - hegnsætning, vedligeholdelse af inventar- udmugning og rengøring- opgaver i forbindelse med løbning, inseminering, kælvning eller farringEksempler på maskiner og tekniske installationer som anvendes i en husdyrproduktion: - foderblanderanlæg, - udfodringssystemer, - klima- og ventilationsanlæg,- læssemaskiner, truck, - malkeanlæg, - robotter - teknik til udmugning, gyllehåndtering og rengøringDeltageren kan efter instruktion udføre opgaver med fodringen af en husdyrbesætning, på baggrund af viden om dyrenes næringsstofbehov, fodermidler, foderplaner og foderkvalitetEksempler på opgaver med fodring:- opbevaring af foder, - blanding af tilskudsfoder/grovfoder, - udfodring og vanding - afgræsning på fold- kontrol og vurdering af foderkvalitetDeltageren kan efter instruks føre tilsyn med et husdyrhold, herunder observere forhold omkring almindelige sygdomstegn og reproduktionsforløb samt foretage nødvendige registreringer, på bag-grund af grundlæggende viden om almindelige husdyrsygdomme og symptomer, hygiejne, smitte-forebyggelse, avlsprincipper, adfærd ved brunst og reproduktionsforløb.

Fakta

Navn:
Pasning og fodring af husdyr 2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2283
Fagkode:
47939-

-

Målgruppe

Kurset er for personer som har kompetencer svarende til "47938 Pasning og fodring af husdyr" uden eller med begrænset erhvervserfaring fra landbruget som ønsker beskæftigelse eller er beskæftiget ved husdyrproduktion.

Mål

Deltageren kan efter instruktion og på arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde udføre arbejdsopgaver med håndtering og pasning af en husdyrbesætning på baggrund af viden om overordnet lovgivning for husdyrhold, forhold omkring arbejdsmiljø, dyrenes adfærd, velfærd og sundhed, staldanlæg samt brugen af maskiner og tekniske installationer som anvendes i en husdyrproduktion.Eksempler arbejdsopgaver med håndtering og pasning af en husdyrbesætning: - håndtering og flytning af dyr, - registrering af hændelser, - malkning, - hegnsætning, vedligeholdelse af inventar- udmugning og rengøring- opgaver i forbindelse med løbning, inseminering, kælvning eller farringEksempler på maskiner og tekniske installationer som anvendes i en husdyrproduktion: - foderblanderanlæg, - udfodringssystemer, - klima- og ventilationsanlæg,- læssemaskiner, truck, - malkeanlæg, - robotter - teknik til udmugning, gyllehåndtering og rengøringDeltageren kan efter instruktion udføre opgaver med fodringen af en husdyrbesætning, på baggrund af viden om dyrenes næringsstofbehov, fodermidler, foderplaner og foderkvalitetEksempler på opgaver med fodring:- opbevaring af foder, - blanding af tilskudsfoder/grovfoder, - udfodring og vanding - afgræsning på fold- kontrol og vurdering af foderkvalitetDeltageren kan efter instruks føre tilsyn med et husdyrhold, herunder observere forhold omkring almindelige sygdomstegn og reproduktionsforløb samt foretage nødvendige registreringer, på bag-grund af grundlæggende viden om almindelige husdyrsygdomme og symptomer, hygiejne, smitte-forebyggelse, avlsprincipper, adfærd ved brunst og reproduktionsforløb.

Varighed

10 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.