Kursus

Pasning og fodring af husdyr 1

Deltageren kan under vejledning og på arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde udføre praktiske opgaver med pasning af et husdyrhold, på baggrund af grundlæggende viden om husdyrenes anatomi, fysiologi, kendetegn og pasningskrav.Eksempler på praktiske arbejdsopgaver:- håndtering og flytning af dyr, - registrering af hændelser, - malkning, - hegnsætning og vedligeholdelse af inventar, - udmugning og rengøring- opgaver i forbindelse med løbning, inseminering, kælvning eller farringDeltageren kan under vejledning anvende og betjene almindelige maskiner og tekniske installatio-ner som anvendes ved husdyrhold Eksempler på almindelige maskiner og tekniske installationer: - foderblanderanlæg, - udfodringssystemer, - klima- og ventilationsanlæg, - læssemaskiner, truck m.v., - malkeanlæg, - robotter- teknik til udmugning, gyllehåndtering og rengøring. Deltageren kan under vejledning udføre praktiske opgaver med fodringen af et husdyrhold, på baggrund af grundlæggende viden om fodermidler og fodringsmetoderEksempler på praktiske opgaver med fodring:- Håndtering og opbevaring af foder, - blanding af tilskudsfoder/grovfoder,- udfodring,- afgræsning på fold, - vanding, - kontrol og vurdering af foderkvalitetDeltageren kan under vejledning overvåge et husdyrhold, på baggrund af grundlæggende viden om hygiejne, almindelige sygdomstegn, velfærd, adfærd samt reproduktionsforhold.

Fakta

Navn:
Pasning og fodring af husdyr 1
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2283
Fagkode:
47938-

-

Målgruppe

Kurset er for personer uden eller med begrænset erhvervserfaring fra landbruget som ønsker beskæftigelse eller er beskæftiget ved husdyrproduktion.

Mål

Deltageren kan under vejledning og på arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde udføre praktiske opgaver med pasning af et husdyrhold, på baggrund af grundlæggende viden om husdyrenes anatomi, fysiologi, kendetegn og pasningskrav.Eksempler på praktiske arbejdsopgaver:- håndtering og flytning af dyr, - registrering af hændelser, - malkning, - hegnsætning og vedligeholdelse af inventar, - udmugning og rengøring- opgaver i forbindelse med løbning, inseminering, kælvning eller farringDeltageren kan under vejledning anvende og betjene almindelige maskiner og tekniske installatio-ner som anvendes ved husdyrhold Eksempler på almindelige maskiner og tekniske installationer: - foderblanderanlæg, - udfodringssystemer, - klima- og ventilationsanlæg, - læssemaskiner, truck m.v., - malkeanlæg, - robotter- teknik til udmugning, gyllehåndtering og rengøring. Deltageren kan under vejledning udføre praktiske opgaver med fodringen af et husdyrhold, på baggrund af grundlæggende viden om fodermidler og fodringsmetoderEksempler på praktiske opgaver med fodring:- Håndtering og opbevaring af foder, - blanding af tilskudsfoder/grovfoder,- udfodring,- afgræsning på fold, - vanding, - kontrol og vurdering af foderkvalitetDeltageren kan under vejledning overvåge et husdyrhold, på baggrund af grundlæggende viden om hygiejne, almindelige sygdomstegn, velfærd, adfærd samt reproduktionsforhold.

Varighed

10 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.