Kursus

Nye økologiske landmænd

Kurset henvender sig til dig som er nyetableret med din første ejendom eller dig som planlægger at starte en ny økologisk produktionsgren. Du vil både blive introduceret for praktiske opgaver, årets gang i produktionen, de væsentligste regler, teknologiske løsninger samt økonomiske forhold.

Fakta

Navn:
Nye økologiske landmænd
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2283
Fagkode:
22016-

-

Målgruppe

Kurset er for landmænd, gartnere og frugtavlere mv. uden væsentlig erfaring indenfor området, som ønsker at producere efter det økologiske regelsæt.

Mål

Deltageren kan anvende og søge viden om etablering af en økologisk landbrugsproduktion og omlægning af en bestående produktionsform / -gren.Deltageren kan i sit arbejde anvende viden om:Identificering og planlægning af arbejdsopgaver knyttet til økologisk produktion.Opsøge viden, vejledning og regler for økologisk produktion.Hvordan man i praksis tilrettelægger en økologisk produktion.Udarbejde en dyrknings- og pasningsplan.Væsentlige landbrugsfaglige regler inden for området.Udvalgte teknologiske løsninger og hjælpemidler.Væsentlige driftsøkonomiske forhold knyttet til

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.