Kursus

Betjening og vedligeholdelse af høstmaskiner

I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og teoretiske færdigheder omkring betjening, rutinemæssig vedligeholdelse og små reparationer af høstmaskiner.

Fakta

Navn:
Betjening og vedligeholdelse af høstmaskiner
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2283
Fagkode:
20928-

-

Målgruppe

Målgruppen for kurserne er traktor- og jordbrugsmaskinførere beskæftiget på landbrugsbedrifter og maskinstationer.

Mål

Deltageren kan, med henblik på optimal udnyttelse af høstmaskiner, klargøre, indstille og betjene udvalgte høstmaskine, herunder montere relevant udstyr.Deltageren kan, med udgangspunkt i høstmaskinens instruktionsbog, foretage daglig og periodisk vedligeholdelse, herunder foretage udskiftning af sliddele. Deltageren kan foretage simpel fejlfinding og udføre ukomplicerede reparationer på maskinen, herunder vurdere, hvornår reparationsopgaver bør overlades til professionelle reparatører og rentabiliteten ved en renovering. Deltageren kan overholde de sikkerhedsregler, sikkerhedsforhold og færdselsregler, som er forbundet med kørsel, anvendelse og vedligeholdelse af høstmaskiner.

Varighed

10 dage

Prøve

Der er en mundtlig og praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.