Kursus

Grundlæggende maskintegning

Du lærer om målestoksforhold, enkel målsætning og forskellige stregarter og kan bruge dette til at tegne enkle emner med papir og blyant. Du lærer også at aflæse og anvende enkle emnetegninger til fremstilling af emner og at målsætte snit-billeder og gevindaftegninger på papir eller på CAD solider.

Fakta

Navn:
Grundlæggende maskintegning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2787
Fagkode:
48927-

-

Målgruppe

AMU-kurset er et grundlæggende kursus i tegningslæsning og henvender sig til ufaglærte og faglærte operatører, som har eller søger arbejde i metalindustrien. AMU-kurset kan f.eks. anvendes forud for deltagelse på andre AMU-kurser inden for tegningsforståelse, måleteknik, CAD/CAM og/eller spåntagende bearbejdning.

Mål

Efter gennemført uddannelse kan deltageren:Aflæse og anvende enkle emne/arbejdstegninger til emnefremstilling.På basis af viden om betydning af forskellige stregarter, enkel målsætning samt målestoksforhold, udarbejde arbejdstegninger efter gældende standarder for retvinklet projektion enten på udleverede CAD solider eller med almindelige tegneredskaber.På basis af viden om toleranceangivelser aflæse almindeligt forekommende emnetegninger.Målsætte snit-billeder og gevindaftegninger, enten på udleverede CAD solider eller med almindeligt forekommende tegneredskaber.Med viden om betydning af emnetegningers hovedinformation (tegningsnummer, materialeinformation, revisionsnumre, konstruktør etc.) anvende emnetegninger i industriel produktion, herunder til sporbarhed af færdigvarer.

Varighed

3 dage.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Tradium

Uddannelsescenter Holstebro