amu i spåntagende metalindustri
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Spåntagende metalindustri

På områdets kurser lærer du at arbejde med maskiner, der drejer, fræser, borer, saver og skærer i metal, plast og andre materialer.

Fakta

Navn:
Spåntagende metalindustri
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2881

Du arbejder både med computerstyrede og manuelt betjente maskiner. Fx lærer du at anvende arbejdstegninger og programmere maskinen til en opgave. Når maskinen kører, overvåger du produktionen og kontrollerer kvaliteten.

Kurserne henvender sig især til ufaglærte operatører i metalindustrien.

Se alle AMU-kurser inden for området Spåntagende metalindustri på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Området Spåntagende metalindustri giver kompetencer inden for:

  • Anvendelse af måleteknik og teknisk dokumentation
  • Spåntagende bearbejdning med CNC-maskiner
  • Spåntagende bearbejdning med konventionelle maskiner
  • Udførelse af kontrolmålinger

Kurserne udbydes af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Spåntagende metalindustri omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Industriens arbejdsmarkedsuddannelser.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Praktik for F/I
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet
CNC fræsning, opspænding og flersidet bearbejdning
CNC fræsning, 4-akset bearbejdning/programmering
CNC fræsning, 5-akset bearbejdning/programmering
GPS målsætning
GPS målsætning, designoptimering
GPS målsætning i CAD
Emnetegning i CAD, assembly med mere end 4 parter
Måleteknisk kontroldokumentation i metalindustrien
CAM drejning med C-akse
CAM fræsning (2D) på CAD-filer
CAM fræsning (3D)
CNC drejning, programmering med cyklus/dialog
CNC drejning, programmering og opstilling, 2-sidet
CNC drejning med C-akse (2-sidet)
CNC drejning med C-akse, avanceret (2-sidet)
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer
Bæredygtig produktion
EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl
Introduktion til bæredygtig omstilling

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information