Kursus

Sensoriske undersøgelser for operatører

Deltageren kan efter endt uddannelse udføre enkle sensoriske undersøgelser ud fra kendskab til sensorikkens fysiske og psykologiske teorier.

Fakta

Navn:
Sensoriske undersøgelser for operatører
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2229
Fagkode:
43904-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere, der udfører sensoriske undersøgelser i virksomheder, der producerer levneds- og nydelsesmidler.

Mål

Deltageren får kendskab til til fysiske og psykologiske teorier om sensorik samt til gængse sensoriske bedømmelsesmetoder. Deltageren vil på baggrund af denne viden kunne udføre enkle sensoriske undersøgelser og vurdere disse på baggrund af gængse sensoriske bedømmelsesmetoder. Deltageren kan videregive sensoriske resultater mundtligt eller skriftligt til kollegaer samt indgå i drøftelse om sensoriske resultater med kollegaer og producenter.

Varighed

3 dage.

Eksamen

Ingen eksamen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser