Kursus

Reparation af SMD print

Deltageren kan udføre inspektion og reparation af SMD bestykkede printkort.

Fakta

Navn:
Reparation af SMD print
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2294
Fagkode:
43999-

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der udføres SMD montage.

Mål

Under anvendelse af luplamper og mikroskoper kan deltageren udføre inspektion af SMD bestykkede printkort og vurdere montagekvaliteten i henhold til en Workmanship (EPF R19).Deltagerne kan vurdere komponenters type, tilstand, terminering og temperaturfølsomhed og foretage indlodning og udlodning under kontrollerede temperaturforhold. Deltageren kan foretage reparation af printbaner, herunder loddeland, viahuller og lederbaner, og identificere forskellige lime og coatningsmetoder samt bruge sikkerhedsforanstaltningerne omkring disse. Endelig kan deltageren påvise statisk elektricitet samt bruge forskellige metoder og udstyr til forebyggelse af ESD skader.

Varighed

5 dage.

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen på denne uddannelse, men underviseren vurderer individuelt, om deltageren har opnået målet.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser