AMU-kursus fremstilling af precisionsprint og automatisk produktion
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Fremstilling af præcisionsprint og automatisk produktion

Områdets kurser giver forudsætninger for at udføre specialiserede opgaver i forbindelse med fremstilling af avancerede elektronikprodukter.

Fakta

Navn:
Fremstilling af præcisionsprint og automatisk produktion
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2294

Du kan håndtere såvel automatisk som manuel montage og lodning. Fx lærer du at anvende avancerede loddeteknikker og loddeudstyr og vurdere, om resultatet overholder industriens standarder for kvalitet. Arbejdet kan foregå ved hjælp af monteringsrobotter, mikroskop og doseringsudstyr.

Kurserne henvender sig til operatører i elektronikvirksomheder, der fremstiller komponenter til fx energisektoren, medicinalindustrien, forsvaret og flyindustrien. Du kan være faglært eller evt. ufaglært; men vil typisk have erfaring med grundlæggende montage- og loddeteknik.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Fremstilling af præcisionsprint og automatisk produktion omfatter kurser inden for emnerne:

  • Kvalitetskontrol af præcisionsprint
  • Montage af elektronikkomponenter på print

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Fremstilling af præcisionsprint og automatisk produktion omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Industriens arbejdsmarkedsuddannelser.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Fremstilling af præcisionsprint og automatisk produktion er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser (IF).

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information