Kursus

IPC Inspektion

På kurset lærer du at lave en visuel inspektion af et elektronik print og at bedømme om et udført arbejde er ønskeligt, acceptabelt eller defekt i forhold til de forskellige kvalitetskriterier i klasse 1, 2 og 3 i IPC-A-610.

Fakta

Navn:
IPC Inspektion
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2294
Fagkode:
48249-

-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer som har eller ønsker arbejde i en elektronikproduktion og derfor har behov for kompetencer inden for IPC inspektion. Du bør i forvejen have grundlæggende kompetencer inden lodde- og montageteknik på print.

Mål

Deltageren kan gennemføre en visuel inspektion af et print monteret med HMD (Hole Mounted Device) og SMD (Surface Mounted Device) komponenter og vurdere og kategorisere det udførte arbejde som ønskelig, acceptabel eller defekt i forhold til de forskellige kvalitetskriterier i klasse 1, 2 og 3 i IPC-A-610 (International standard). Som en del af opgaven kan deltageren anvende standarden IPC-A-610, håndtere inspektionsemner korrekt og anvende og indstille et mikroskop. Deltageren kan også registrere en procesindikator og anvende kravene i IPC-A-610 i forhold til virksomhedens/kundens krav samt afslutte med udformningen af en inspektionsrapport.   Deltageren kan udføre inspektionsopgaven på baggrund af kendskab til følgende: ·  fordele og ulemper ved forskelligt forstørrelsesudstyr ·  forskellige lodde- og produktionsprocesser ·  analyse af fejlårsager herunder loddebarhed ·  vigtigheden af en ensartet vurdering i virksomheden af om en lodning er acceptabel eller defekt ·  forskellige typer komponenter/terminaler  

Varighed

5 dage

Eksamen

Ingen

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

AMU Nordjylland