Kursus

Avanceret loddeteknik, HMT komponenter

På kurset lærer du at udføre avancerede lodninger af HMT komponenter (Q-lodning). Du lærer at vurdere dit eget arbejde som en del af processen og at korrigere udførelsen af opgaven ud fra fejlsymptomer. Du får kendskab til IPC J-STD-001 og lærer at anvende mikroskop til egenkontrol samt at udføre egenkontrol af udførte opgaver i henhold til IPC-A-610 Klasse 3 (Ønskelig krav).

Fakta

Navn:
Avanceret loddeteknik, HMT komponenter
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2294
Fagkode:
47104-

-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod produktionsmedarbejdere i elektronikindustrien, som har behov for loddetekniske kompetencer på avanceret niveau. Inden du starter på kurset bør du have grundlæggende kompetencer og praktisk erfaring med montage- og loddeteknik inden for elektronikområdet.

Mål

Deltageren kan udføre montage- og loddeopgaver i henhold til standarden IPC-A-610 Klasse 3 (Ønskelig krav) på avancerede hul-monterede komponenter (HMT), fx konnektorer med mere end 14 termineringer samt på ledninger og terminaler.   Som en del af arbejdet med disse lodde- og montageopgaver kan deltageren: ·  Anvende styklister og placeringstegninger samt genkende almindeligt forekommende komponenter og terminaler ·  Håndtere komponenter og print korrekt i forhold til ESD ·  Visuelt vurdere materialers mekaniske kvalitet og lodbarhed ·  Betjene og vedligeholde almindeligt manuelt loddeudstyr ·  Vurdere eget arbejde og registrere fejlsymptomer og korrigere udførelsen af opgaven her ud fra.   Deltageren har kendskab til kravsspecifikationen IPC J-STD-001 og kan udføre egenkontrol af udførte opgaver iht. IPC-A-610 Klasse 3 (Ønskelig krav). Egenkontrollen udføres bl.a. ved hjælp af mikroskop, automatisk optisk inspektion (AOI) og røntgen.

Varighed

5 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering  

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

AMU Nordjylland