Kursus

Sund kollega i industriel produktion

På dette kursus lærer du at opspore, igangsætte, motivere, fremme og samarbejde om igangsættelse af sundhedsindsatser, så du derved kan bidrage til et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø i produktionen. Du opnår desuden viden om kommunikation, forandringsprocesser og etiske overvejelser.

Fakta

Navn:
Sund kollega i industriel produktion
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2266
Fagkode:
49934-

-

Målgruppe

Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte der har eller søger arbejde i industrien.

Mål

Efter gennemført kursus har du:· Viden om sundhedsfremme og forebyggelse på det fysiske såvel som det psykiske område i forhold til trivsel, arbejdsglæde m.m. i henhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende sundhed og forebyggelse. · Viden om etisk kommunikation i forbindelse med motivation af kolleger ift. sundhedsindsatser. Efter gennemført kursus kan du:· I samarbejde med ledelse og kolleger, opspore behov for trivsels- og sundhedsindsatser, som er baseret på sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende sundhed og forebyggelse. · I samarbejde med ledelse og kolleger igangsætte og koordinere aktiviteter på baggrund af opsporede behov for trivsels- og sundhedsindsatser jf. sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende sundhed og forebyggelse. · Kommunikere målrettet og bidrage til motivation af kolleger ift. sundhedsindsatser og positive forandringsprocesser i produktionen. · Bidrage til at udarbejde handleplaner på trivsels- og sundhedsindsatser for kollegaer i produktionen.

Varighed

2 dage.

Eksamen

Der er en prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.