arbejdets organisering ved produktion i industrien
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Arbejdets organisering ved produktion i industrien

Områdets kurser har fokus på produktions-, kvalitets- og miljøstyring. Du udbygger fx dit kendskab til teambuilding, it og videndeling.

Fakta

Navn:
Arbejdets organisering ved produktion i industrien
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2266

Du kan lære at anvende metoder og modeller inden for områder som lean og Quick Response Manufacturing (QRM), og du tilegner dig teknikker til selvstyring, evaluering og produktionsoptimering. Endelig handler det om at samarbejde i teamet og på tværs af teams, medarbejdergrupper og landegrænser.

Kurserne henvender sig til - ofte ufaglærte - operatører i industrien.

Se alle AMU-kurser inden for området Arbejdets organisering ved produktion i industrien på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Arbejdets organisering ved produktion i industrien omfatter kurser inden for emnerne:

  • Kvalitetsstyring og miljøstyring
  • Produktivitetsstyring og produktionsudvikling
  • Udvikling af produktionsgrupper og teams

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler og AMU-centre over hele landet.

Værd at vide

Arbejdets organisering ved produktion i industrien omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Industriens arbejdsmarkedsuddannelser.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Arbejdets organisering ved produktion i industrien er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser (IF).

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Anvendelse af digitaliseret produktionsudstyr
Anvendelse af digitaliseret produktionsudstyr
Anvendelse af digitaliseret produktionsudstyr
Introduktion til Additiv fremstilling - 3D print
Digitalisering i produktionen 1
Grundlæggende, AI-baserede værktøjer i industrien
Kontrol af energiforbrug på produktionsanlæg
Farligt affald i industrien 2, genanvendelse
Ressourceanvendelse i grønne værdikæder
Dokumentation af ressourceanvendelse
Farligt affald i industrien 1, håndtering
Bæredygtig produktion
Selvevaluering i praksis
Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean
Anvendelse af 5-S modellen for operatører
Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører
Systematisk problemløsning for operatører
Kanban-styring for operatører
Logistik for produktionsmedarbejdere
Statistik for operatører
Lean support i produktionen
Anvendelse standardiseret arbejde for operatører
Praktisk problemløsning for operatører
Auditforståelse i en produktionsvirksomhed
Jobinstruktion, oplæring af produktionsmedarbejder
Introduktion til arbejde iht. DS/EN 13814-2:2019
Produktionsgruppers udarbejdelse af eSOP
Inspektion og fejlfinding iht DS/EN 13814-2:2019
Six Sigma for produktionsmedarbejdere 1
Six Sigma for produktionsmedarbejdere 2
Safety Passport - industri- og procesanlæg
Sundhed for operatører i industrien
Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen
Innovation i produktionen
Kvalitetsmodeller i industrien
Håndtering af ensidigt gentaget arbejde
Forebyggelse af fejl i produktionen
Kommunikation i teams
Brug af lean i teams
Tavlemøder
Forretningsforståelse i produktionen
Sikker adfærd i produktionen
Teamkoordinator rollen
Udvikling af teams
Operatørstyret optimering af vedligeholdet
Omstillingseffektivisering for operatører
Kvalitetsstyring i virksomheder
Bæredygtig produktion
Intro til Lean
Ny teknologi i produktionen
Forankring af en LEAN kultur i produktionen
Styring af aktiver for operatører i industrien
Digitalisering i produktionen 2
Sund kollega i industriel produktion
Maskinsikkerhed i produktionen 1
Maskinsikkerhed i produktionen 2
Anvendelse af AR-briller i produktionen
Brug af AR-brille i forbindelse med E-SOP
Medspiller til grøn omstilling i produktionen

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Praktik for F/I
Design og automatisering af regneark
Standardisering af virksomhedens dokumenter
Fletning af dokumenter til masseproduktion
Anvendelse af præsentationsprogrammer
Maskin- og el-sikkerhed for operatører, procesind.
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Kunde/leverandørforhold for operatører
Værdibaserede arbejdspladser
Videndeling og læring for medarbejdere
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Kommunikation om kvalitet i virksomheder
Etablering af teams
Anvendelse af produktionsdata
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I)
Håndtering af uheld og ulykker
Samarbejde i teams
Udvikling af sikkerhedskultur i industrien
Uddannelsesplanlægning for medarbejdere
Introduktion til bæredygtig omstilling
Konflikthåndtering og grundlæggende kommunikation
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information