Kursus

Introduktion til arbejde iht. DS/EN 13814-2:2019

På kurset lærer du om DS/EN 13814- 2:2019, Der er standard for sikkerhed for kørende forlystelser og forlystelsesudstyr, del 2 omhandler drift vedligehold og anvendelse. Du lærer også om dokumentationsforpligtelser og relevante arbejdsmiljøregler.

Fakta

Navn:
Introduktion til arbejde iht. DS/EN 13814-2:2019
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2266
Fagkode:
48073-

-

Målgruppe

Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte, med kort eller ingen anciennitet med drift og vedligehold af kørende forlystelser og forlystelsesudstyr, der har brug for introducerende viden om DS/EN 13814- 2:2019.

Mål

Deltageren har på et introducerende niveau viden om:- DS/EN 13814-2:2019, Sikkerhed for kørende forlystelser og forlystelsesudstyr. Drift, vedligehold og brug. - På hvilke områder der er myndighedskrav om særskilt arbejdsmiljøfaglig uddannelse jf. gældende bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser udstedt af Arbejdstilsynet - Typisk anvendte fagudtryk og termer anvendt i DS/EN 13814-2:2019- Dokumentationskrav i henhold til DS/EN 13814-2:2019Deltageren kan med udgangspunkt i ovenstående viden og på et introducerende niveau arbejde i henhold til DS/EN 13814-2:2019.

Varighed

2,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.