Kursus

Håndtering af ensidigt gentaget arbejde

Du lærer at analysere belastninger i eget arbejde og udforme forslag til konkrete handleplaner for afhjælpning af påvirkninger fra ensidigt gentaget arbejde. Du kan bidrage ved planlægning og udvikling af arbejdsprocesser i forbindelse med produktivitets- og kvalitetsfremmende tiltag samt indretning af arbejdsplads.

Fakta

Navn:
Håndtering af ensidigt gentaget arbejde
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2266
Fagkode:
49251-

-

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Mål

Efter gennemført uddannelse kan deltageren: Med baggrund i egne erfaringer med ensidigt gentaget arbejde og viden om fysiske og psykiske belastninger analysere belastninger i eget arbejde, herunder afdække, hvordan kroppen påvirkes af og reagerer på ensidigt gentaget arbejde. Udforme forslag til konkrete handleplaner for afhjælpning af påvirkninger fra ensidigt gentaget arbejde inden for eget arbejdsområde f.eks. i forhold til indretning af arbejdspladsen, arbejdsdeling, taktstyring og produktionsflow samt behov for uddannelse og træning. Bidrage ved planlægning og udvikling af arbejdsprocesser i forbindelse med produktivitets- og kvalitetsfremmende tiltag samt ved indretning af arbejdspladsen ved indførsel af tekniske hjælpemidler løfteudstyr og automatisering af arbejdsprocesser.

Varighed

3 dage.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.