Kursus

Forebyggelse af fejl i produktionen

Du lærer at finde og løse fejl i produktionen. Du lærer at lave problemkæder og iværksætte øjeblikkelig fejlafhjælpning samt udarbejde forslag til korrigerende handlinger, herunder en ny arbejdsbeskrivelse.

Fakta

Navn:
Forebyggelse af fejl i produktionen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2266
Fagkode:
49254-

-

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører i produktionsvirksomheder.

Mål

Efter gennemført uddannelse kan deltageren: Med baggrund i rapportering om fejl i produktionen, i samarbejde med andre anvende relevante metoder til fejlforebyggelse i praksis. Udvælge fejl og fejlmuligheder og udvælge en korrekt og relevant metode til løsning. Analysere fejl i en produktion, finde årsagerne til dem og udforme brugbare forslag til forebyggelse af fejl. Selvstændigt skelne fejl og fejlmuligheder fra hinanden ved at lave problemkæder. Iværksætte øjeblikkelig fejlafhjælpning/forbedring, når en fejlmulighed eller en fejl opdages. Udarbejde forslag til korrigerende handlinger herunder en ny arbejdsbeskrivelse.

Varighed

2 dage.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.