Kursus

Støj, støv og affald ifm. bæredygtigt byggeri

På kurset er der fokus på at eliminere gener fra støj-, vibrationspåvirkninger samt støv bl.a. ved hjælp af substitutions- og forebyggelsesprincipper. Du lærer også at anvende viden om materialefraktioner, sortering og bortskaffelse af restprodukter. Du får viden om anerkendte mærknings- og certificeringsordninger indenfor bæredygtigt byggeri samt hvordan byggestøv påvirker helbredet ved kort- og langtidspåvirkning.

Fakta

Navn:
Støj, støv og affald ifm. bæredygtigt byggeri
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2892
Fagkode:
21417-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Mål

Deltageren kan:- bidrage til at eliminere gener fra støj- og vibrationspåvirkninger bl.a. ved hjælp af substitutions- og forebyggelsesprincipper.- bidrage til at eliminere gener fra de på byggepladsen forekomne støvtyper, bl.a. ved hjælp af substitutions- og forebyggelsesprincipper.- anvende viden om materiale fraktioner, sortering og bortskaffelse af restprodukter.- anvende anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.anvende korrekte arbejdsteknikker.- bidrage til et bæredygtigt, sundt og sikkert arbejdsmiljø på byggepladsen. Desuden har deltageren viden om:- anerkendte mærknings- og certificeringsordninger indenfor bæredygtigt byggeri.- hvordan forskellige typer af støj og vibrationer influerer på medarbejdernes fysiske og psykiske helbred ved kort- og langtidspåvirkning.- hvordan forskellige typer af byggestøv influerer på medarbejdernes fysiske og psykiske helbred ved kort- og langtidspåvirkning.- myndighedernes grænseværdier for maximal støj- og vibrationsniveauer.- de mest almindelige materiale fraktioner, der indgår i bygge-/anlægsarbejde.- bæredygtigt byggepladslogistik herunder krav til velfærdsforanstaltninger.- gældende myndighedskrav, kvalitetssikrings-, bygnings-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning.

Varighed

2 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.