Kursus

Håndtering af restprodukter på byggepladsen

På kurset er der fokus på at anvende kendskab om bygge- og anlægsmaterialers sammensætning og oprindelse til at indsamle, sortere og bortskaffe restprodukter fra byggepladsen efter tidens mest bæredygtige praksis under hensyn til love og regler og økonomiske betragtninger. Kurset er rettet mod de forskellige fagretninger: murer, tømrer, tagdækker, struktør og nedriver m.m.

Fakta

Navn:
Håndtering af restprodukter på byggepladsen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2892
Fagkode:
21531-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Mål

Deltageren kan: - Anvende kendskab om bygge- og anlægsmaterialers sammensætning og oprindelse til at indsamle, sortere og bortskaffe restprodukter fra byggepladsen efter tidens mest bæredygtige praksis. - Indsamle og sortere restprodukter under hensyn til love og regler og økonomiske betragtninger. - Arbejde med håndtering af restprodukter i den daglige drift med fokus på bæredygtighed, genanvendelse og opbygning af en ressourcebesparende kultur. - Arbejde med håndtering af restprodukter med fokus på social bæredygtighed. - Medvirke ved udarbejdelse af procedurer for håndtering af egne fagspecifikke restprodukter, ud fra kendskab til håndtering, sortering og mulighed for genanvendelse på byggepladsen. - Medvirke ved indretning af byggepladsen for eget fagspecifikke nærområde med fokus på bedst mulig sortering og håndtering af restprodukter. - Vurdere behov for tilkaldelse af særligt uddannet personale til håndtering af person- og miljøfarligt bygge- og anlægsaffald. - Udføre arbejdet efter gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning samt anvende anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.

Varighed

3 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.