Kursus

Grøn spydspids - Bæredygtighed på byggepladsen

På kurset lærer du at udvælge og dokumentere arbejdsprocesser og materialevalg i forhold til LCA og klimapåvirkning samt at kunne vurdere materialers bæredygtighed og finde substitutter for optimering af disse. Der er også fokus på dokumentation og registrering af ressourceforbrug, energi, strøm, brændstof m.m.

Fakta

Navn:
Grøn spydspids - Bæredygtighed på byggepladsen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2892
Fagkode:
21696-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig både til medarbejdere med og uden brancheerfaring.

Mål

Deltageren kan:- Anvende generel indsigt i bæredygtigt byggeri i det daglige arbejde på byggepladsen.- Udvælge og dokumentere arbejdsprocesser og materialevalg i forhold til LCA og klimapåvirkning.- Vurdere materialers bæredygtighed og finde substitutter for optimering af materialer.- Dokumentere og registrere ressourceforbrug, energi, strøm, brændstof mm., og ud fra dette udføre optimering.- Foretage måling, registrering og dokumentere afgasning i byggeriet.- Anvende viden om farlige stoffer i fagspecifikke byggematerialer til at undgå disse.- Indrette/optimere byggepladsen med henblik på håndtering af affald, set ud fra et bæredygtighedsprincip.

Varighed

3 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.