Kursus

Affaldsfraktioner i cirkulært byggeri

På kurset lærer du at arbejde med affaldsfraktioner med fokus på størst mulig genbrug og genanvendelse ud fra en cirkulær tankegang. Du lærer at sortere ud fra kendskab til de mulige behandlingsformer og under hensynet til økonomi, miljø, bæredygtighed og kvaliteten af slutproduktet. Derudover er der også fokus på at udregne kostprisen for bortskaffelse af fagspecifikke affaldsfraktioner.

Fakta

Navn:
Affaldsfraktioner i cirkulært byggeri
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2892
Fagkode:
21571-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Mål

Deltageren kan: - Arbejde med affaldsfraktioner med fokus på grøn omstilling og bæredygtighed - Arbejde med affaldsfraktioner som sikrer størst mulig genbrug og genanvendelse ud fra en cirkulær tankegang - Arbejde med affaldsfraktioner som f.eks. beton, mineraluld, plast, stål, gips og tegl. - Vælge den optimale behandlingsform for fraktionen ud fra kendskab til de mulige behandlingsformer og under hensynet til økonomi, miljø, bæredygtighed og kvaliteten af slutproduktet - Arbejde med krav og regler om affaldssortering - Indrette byggepladsen således at affald sorteres korrekt - Tilrettelægge arbejdsprocesser der minimerer affald - Vurdere om restmaterialer kan genbruges/genanvendes - Udregne kostprisen for bortskaffelse af fagspecifikke affaldsfraktioner - Tage højde for fraktionsspecifikke arbejdsmiljøproblemer. - Afgrænse fraktionen ud fra oprindelse, farlige stoffer og kemisk sammensætning. - Udføre arbejdet efter gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning samt anvende anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler - Kan anvende korrekte arbejdsteknikker

Varighed

2 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.