Kursus

Restaurering - Bygningsarkæologiske undersøgelser

Deltagerne kan medvirke til at istandsætte, vedligeholde og bevare historiske bygninger i samarbejde med andre faggrupper med respekt for bygningens kvaliteter. Deltagerne har indsigt i byggeskik, tidstypiske materialer m.v. og kan anvende viden om bygningsreglement, fredningsbestemmelser og øvrig lovgivning.

Fakta

Navn:
Restaurering - Bygningsarkæologiske undersøgelser
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2895
Fagkode:
44962-

-

Målgruppe

Faglærte bygningsarbejder og andre med erfaring som arbejder, eller skal arbejde med bygningsrestaurering.

Mål

Deltagerne kan på baggrund af bygningshistorisk indsigt, herunder indsigt i byggeskik, tidstypiske materialer, byggestil, egnspræg og teknikker samt kendskab til relevante målemetoder og registrering af historiske spor medvirke til at istandsætte, vedligeholde og bevare historiske bygninger i samarbejde med andre faggrupper med respekt for bygningens kvaliteter. Deltagerne kan desuden medvirke til vejledning af bygherrer om løsninger til at bevare og sikre bevaringsværdier i historiske bygninger. Endelig kan deltagerne anvende viden om bygningsreglement, fredningsbestemmelser og øvrig lovgivning, f.eks. vedr. miljø og arbejdsmiljø ved udførelse af arbejdet.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen, men uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.