Kursus

Restaurering - Bygningsarkæologiske undersøgelser

Deltagerne kan medvirke til at istandsætte, vedligeholde og bevare historiske bygninger i samarbejde med andre faggrupper med respekt for bygningens kvaliteter. Deltagerne har indsigt i byggeskik, tidstypiske materialer m.v. og kan anvende viden om bygningsreglement, fredningsbestemmelser og øvrig lovgivning.

Fakta

Navn:
Restaurering - Bygningsarkæologiske undersøgelser
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2211
Fagkode:
44962-

-

Målgruppe

Faglærte bygningsarbejder og andre med erfaring som arbejder, eller skal arbejde med bygningsrestaurering.

Mål

Deltagerne kan på baggrund af bygningshistorisk indsigt, herunder indsigt i byggeskik, tidstypiske materialer, byggestil, egnspræg og teknikker samt kendskab til relevante målemetoder og registrering af historiske spor medvirke til at istandsætte, vedligeholde og bevare historiske bygninger i samarbejde med andre faggrupper med respekt for bygningens kvaliteter. Deltagerne kan desuden medvirke til vejledning af bygherrer om løsninger til at bevare og sikre bevaringsværdier i historiske bygninger. Endelig kan deltagerne anvende viden om bygningsreglement, fredningsbestemmelser og øvrig lovgivning, f.eks. vedr. miljø og arbejdsmiljø ved udførelse af arbejdet.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen, men uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

EUC Nord