Kursus

Systemforskalling - intro til systemforskalling

Du kan efter kurset bl.a. anvende forskellige former for systemforskalling til opstilling af vægforskalling og medvirke ved avancerede forskallingsopgaver med systemforskalling til dæk, drager og søjler. Du kan endvidere medvirke ved opsætning af forskalling til støbning af vibreringsfri/selvkompakterende og vurdere forskallingsmaterialets anvendelighed, holdbarhed og styrke til bestemte opgaver.

Fakta

Navn:
Systemforskalling - intro til systemforskalling
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
8 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2887
Fagkode:
49091-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der er beskæftiget med at fremstille bygge- og anlægskonstruktioner af armeret og uarmeret beton.

Mål

Deltagerne kan medvirke ved:- Anvendelse af forskellige former for systemforskalling til opstilling af vægforskalling. - Udførelse af avancerede forskallingsopgaver med systemforskalling til dæk, drager og søjler.- Vurdering af forskallingsmaterialets; O anvendelighed til bestemte opgaver, O holdbarhed og styrke ved belastning,O vedligeholdelseskrav og kvalitet for kassering. - Materialeplanlægning ud fra arbejdstegninger, herunder planlægge afforskalling.- Anvendelse af leverandørers brugervejledninger.- Fastsættelse af opstillingsrækkefølge. - Opstilling og afsværtning, inkl. nødvendig klargøring til støbning. - Opsætning af forskalling til brug ved udstøbning af vibreringsfri/selvkompakterende beton.- Brug af forskalling til vibreringsfri beton ud fra viden om forskellige forskallingstypers anvendelsesmuligheder og begrænsninger, samt særlige krav til forskallingen og dens styrke. - Efterfølgende afforskalling.- Arbejdets udførelse under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø.

Varighed

8 dage

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.