Kursus

Vejasfaltarbejde - Pasning og vedligehold af mask.

Deltagerne kan udføre den grundlæggende pasning og vedligeholdelse af de almindeligt forekommende typer af feje- og sprøjtetraktorer, vejasfaltudlæggere og vejtromler.

Fakta

Navn:
Vejasfaltarbejde - Pasning og vedligehold af mask.
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2208
Fagkode:
44430-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Mål

Deltagerne kan udføre den grundlæggende pasning og vedligeholdelse af de almindeligt forekommende typer af feje- og sprøjtetraktorer, vejasfaltudlæggere og vejtromler og kender dieselmotorens grundlæggende opbygning og funktion, herunder brændstof-, el- og hydraulikanlæg samt smøre- og kølesystemerDeltagerne kan udføre mindre reparationer på de almindeligt forekommende typer af feje- og sprøjtetraktorer, vejasfaltudlæggere og vejtromler. Deltagerne kan udføre almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning i forbindelse med pasning og vedligeholdelse af de forskellige vejasfaltmaskiner.

Varighed

5,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser