Kursus

Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder og udlægning

Deltagerne kan udføre de grundlæggende arbejdsfunktioner ved udlægning af vejasfalt, det vil sige håndudlægning af vejasfaltbelægninger samt maskinudlægning på et grundlæggende niveau og kender opbygningen af de forskellige vejasfaltbelægningstyper.

Fakta

Navn:
Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder og udlægning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2208
Fagkode:
49094-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Mål

Deltagerne kan: - Udføre de grundlæggende arbejdsfunktioner ved udlægning af vejasfalt, herunder; o håndudlægning af vejasfaltbelægninger, o maskinudlægning på et grundlæggende niveau og o arbejde ud fra kendskab til opbygningen af de forskellige vejasfaltbelægningstyper.- Udføre kontrol af en udlagt vejasfaltbelægning (komprimeringskontrol). - Foretage opmålinger, beregne arealer og mængder samt anvende arbejdstegninger.- Udføre almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning, herunder; o afmærke og indrette arbejdsstedet, o foretage en hensigtsmæssig håndtering af materiel og materialer på arbejdsstedet og o den nødvendige oprydning og afrigning. - Udføre nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr af betydning for den daglige drift. - Anvende fagsproget inden for asfaltarbejde samt de grundlæggende betegnelser og definitioner, der bl.a. bliver anvendt i myndighedernes vejregler.

Varighed

10,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.