Kursus

Teleskoplæsser Certifikat + Kranbasis Certifikat

Dette certifikatkursus giver kompetence til at bruge teleskoplæsser med gafler, mandskabskurv m.m. plus teleskoplæsser med kranløft over 8 tm. Dvs. at du i dette AMU-kursus bliver certificeret til brug af teleskoplæsser og teleskoplæsser med kranløft.

Fakta

Navn:
Teleskoplæsser Certifikat + Kranbasis Certifikat
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2602
Fagkode:
21525-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, der i deres arbejde skal føre teleskoplæssere eller lignende multifunktionsmaskiner med kranløft over 8 tm. Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve, der skal bestås for at erhverve uddannelsesbevis som fører af teleskoplæsser med kranløft over 8 tm. Beviset er gyldigt som certifikat. For at deltage i kurset skal deltageren tillige have bevis fra kurset 48671 Teleskoplæsser - Certifikat eller fra kurset 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening.

Mål

Deltageren har kendskab til:Risici forbundet med arbejde med teleskoplæssere med gafler, mandskabskurv, kranfunktion og andet udstyr, der kan monteres på en teleskoplæsser.Risici forbundet med teleskoplæssere, der anvendes til kranarbejde.Teleskoplæssernes opbygning og sikkerhedsanordninger.Teleskoplæsserens beregnede anvendelse og anvendelses begrænsninger.Sikkerhedsanordninger, som kræves på teleskoplæssere, der anvendes som kran, men som ikke findes på almindelige teleskoplæssere.Stabilitetsforhold og jordbundsforhold ved brug af støtteben.Korrekt køreteknik, herunder afpasning af hastighed og valg af forlæns-, baglæns-, krabbekørsel m.v.Forskellige stablingsteknikker i forhold til byrdens beskaffenhed.Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej samt kunne vælge egnet palle/løftetilbehør.Hvor ofte teleskoplæssere, kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes.Indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang.Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran og teleskoplæsser. Deltageren kan:Betjene teleskoplæssere sikkerhedsmæssigt, og sundhedsmæssigt, fuldt forsvarligt bl.a. teleskoplæssere med krøje-og kranfunktion.Betjene kraner sikkerhedsmæssigt, og sundhedsmæssigt, fuldt forsvarligt og foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner, samt standsning af svingende byrde.Aflæse lastdiagrammer.Vurdere underlagets bæreevne samt korrekt anvendelse af støtteben.Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden ligger stabilt eller er anhugget korrekt, inden der løftes.Afsætte og optage byrder sikkerhedsmæssigt forsvarligt.Arbejde med sikkerhed, miljøforhold og arbejdsmiljø efter gældende regler og anbefalinger.Foretage energibesparende kørsel, der minimerer teleskoplæsserens energiforbrug.Gennemføre de eftersyn, som føreren af teleskoplæssere er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej.Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio.Tilegne sig viden om den konkrete maskine/kran, der skal anvendes med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

Varighed

10 dage

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.